6. A

6. A

Třídní učitelka: Klára Kosová

Jak nám to říkají? Průkopníci?
Je fakt, že jsme ve škole nejstarší. Jsme historicky první třídou druhého stupně. Jdeme cestou poznání přes Wonderland Academy jako první. Snažíme se být příkladem pro mladší. Chceme se vzájemně podporovat. Táhneme za jeden provaz.

Život naší třídy

Halloween 2019

Pozor, pozor, strašidla, příšerky a kostlivci! Už se to blíží. Sejdeme se ve škole ve čtvrtek 31. 10. 2019 a pořádně oslavíme Halloween. Poznávací znamení: černá, bílá, oranžová :-)

Lípa Wonderland Academy

17. listopadu 2019 si připomeneme jednu z nejvýznamnějších událostí minulého století - Sametovou revoluci. Výročí 30 let od pádu totalitního režimu v bývalém Československu v naší základní škole oslavíme mimo jiné zasazením lípy republiky na prostranství u kruhového objezdu v Dobronické ulici.

Vánoční tvoření ve WA 2019

Neformální setkání rodičů, dětí a učitelů spojené s předvánočním tvořením proběhne v tomto školním roce ve středu 27. 11. 2019. Vyrábět budeme i tentokrát mimo jiné adventní věnce, abychom si jimi zkrášlili své příbytky :-).

Podzimní srdíčkové dny 2019

Od pondělí 23. 9. 2019 probíhaly jeden týden tradiční Podzimní srdíčkové dny. Děkujeme všem, kteří zakoupením drobných předmětů u paní hospodářky přispěli na pomoc potřebným dětem. Tentokrát jsme vybrali 1 025 Kč.

Loď iQport - exkurze 6. třídy

V pátek 20. 9. 2019 se žáci 6. třídy vydali na loď iQport, která jim v přijatelně velkém prostoru nabídla interaktivní poznání z mnoha vědních oborů: fyziky, biologie, ekologie, geologie, geografie, robotiky aj.

Adaptační kurz - 5. a 6. třída

Hned v průběhu prvního školního týdne, a to v termínu 4. - 5. září 2019, jsme s našimi páťáky a šesťáky vyrazili vlakem na Sázavu.