6. A

6. A

Třídní učitel: Filip Novák

Za modrými dveřmi v nejvyšším patře školy se začíná formovat náš nový kolektiv. Všichni se moc těšíme až se vzájemně poznáme a začneme spolupracovat, diskutovat, bavit se a budovat naše znalosti a dovednosti. Doufáme, že za těmito dveřmi započne mnoho nových cest vedoucích k poznání a přátelství.