7. A

7. A

Třídní učitelka: Klára Kosová

Jak nám to říkají? Průkopníci?
Je fakt, že jsme ve škole nejstarší. Jsme historicky první třídou druhého stupně. Jdeme cestou poznání přes Wonderland Academy jako první. Snažíme se být příkladem pro mladší. Chceme se vzájemně podporovat. Táhneme za jeden provaz.