7. A

7. A

Třídní učitelka: Klára Kosová

Letos už jsme sedmáci.

Sedm dní v týdnu se vzájemně podporujeme. Pády, a to sedm, zažíváme a trénujeme hlavně v češtině. Každý den poznáváme, že divů světa rozhodně není jen sedm.

Čemu se naopak snažíme vyhýbat? Přece sedmi hříchům.

Povýšili jsme o rok a o patro. Jsme úplně nahoře za modrými dveřmi. Že by v sedmém nebi?