Certifikáty a spolupráce

Jsme zapojeni do těchto projektů Evropské unie:

Projekt je zaměřen na soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního a inspirativního prostředí pro vzdělávání dětí a rozvoj spolupráce s rodiči žáků.

Cílem projektu je osobnostní rozvoj žáků v projektové výuce a školních klubech, osobnostní rozvoj pedagogů a rozvoj a posílení kulturního života školy.

Účelem poskytované finanční podpory je vybavení odborných učeben.

Cílem projektu je zkvalitnění výuky a inkluzivního prostředí školy prostředníctvím kulturního dění ve vybaveném kulturním sále.

Naše škola spolupracuje při školních akcích a rozmanitých aktivitách s firmou CEWE FOTOLAB.

www.fotolab.cz

Naše škola spolupracuje při vybavování školních lékárniček s lékárnou Benu.
www.benu.cz

Cambridge English Qualifications

Základní škola Wonderland Academy dlouhodobě systematicky připravuje své žáky na jazykové zkoušky Cambridge. Na základě vysokého počtu žáků s úspěšnými výsledky jsme od školního roku 2018/2019 získali oprávnění používat logo Cambridge English Qualifications.

Včelka - program na podporu čtení

Ve Wonderland Academy jsme začali v letošním školním roce používat při výuce Včelku - učební nástroj nové generace pro podporu čtení. Aplikace vytváří individuální sady cvičení pro každého čtenáře, které se přizpůsobují jeho aktuálním dovednostem.

Partnerská škola - Rainbow4kids

Wonderland Academy navázala díky naší paní učitelce Šárce Ochmanové, která začátkem února 2018 navštívila Keňu, spolupráci s místní soukromou základní školou Rainbow4kids. Přivezla s sebou kromě netradičních zážitků také anglicky psané dopisy dětí této školy pro naše žáky. Ti tak mohou zahájit korespondenční přátelství s vrstevníky z jiné části světa, poznat odlišnou kulturu a možnost nazírat na svět, ve kterém žijí, z jiného úhlu. Děti přijaly dopisy s velkým nadšením a již si připravují své pozdravné odpovědi.

Wonderland Academy jako kvalitní a inspirativní prostředí pro vzdělávání dětí

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu společného vzdělávání dětí a rozvoj spolupráce s rodiči žáků. Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání žáků, a to prostřednictvím podpory pedagogických pracovníků školy. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojení do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a podpora profesních společenství pedagogů.

Tento projekt je spolufinancován EU.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001846

Začít spolu

V srpnu 2016 jsme se oficiálně zařadili mezi školy s prvky Vzdělávacího programu Začít spolu. Podle programu začít spolu se však snažíme vyučovat již od otevření školy. Ranní kruh s dopisem i práce v centrech patří mezi naše běžné aktivity.

Partnerská škola Fraus

Od září 2016 vyučujeme téměř všechny předměty podle učebnic z Nakladatelství Fraus, a tak jsme si vysloužili titul Partnerská škola Nakladatelství Fraus.

Nakladatelství Fraus je největším učebnicovým nakladatelstvím v České republice. Patří také mezi největší propagátory interaktivní výuky a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. K učebnicím jsme pořídili také i-učebnice, které lze promítat na interaktivních tabulích a které nabízí různá edukační multimédia. Partnerstvím získává naše škola různé výhody, například zasílání vzorků nových učebnic zdarma, odborné konzultace s pracovníky nakladatelství přímo ve škole, vzdělávací semináře pro učitele, soutěže o hodnotné ceny, bezplatné zapůjčení učebnic a mnohé další.

Podpora Nadace ČEZ - Oranžové víceúčelové hřiště

Ve školním roce 2016/2017 se v prostorách školní zahrady vybudovalo nové víceúčelové hřiště. Žáci ho budou využívat v hodinách tělesné výchovy, v rámci odpoledních kroužků a aktivit. Hřiště bude také k dispozici široké veřejnosti. Projekt byl realizován Nadačním fondem Wonderland Schools za podpory Nadace ČEZ.

todokazeme.cz