Adaptační kurz Zbraslavice

Žáci šestého ročníku zahájili školní rok adaptačním kurzem v rekreačním areálu Zbraslavice. Cílem adaptačního kurzu bylo vzájemné poznání spolužáků mezi sebou a s jejich novým třídním učitelem. Žáci prostřednictvím týmových aktivit a her podpořili rozvoj vzájemné spolupráce a posílili třídní kolektiv.