Anežský klášter a jeho okolí

10. leden 2017

Tentokrát jsme navštívili první raně gotickou stavbu v Praze, kterou založil v roce 1231 král Václav I. na popud své sestry Anežky pro řád klarisek, ženskou odnož františkánů. Anežka do něj vstoupila v roce 1234 a stala se jeho první abatyší. Vyslechli jsme plno pověstí a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o místních strašidlech.