Bezpečnost silničního provozu

26. leden 2017

Zvyšování ochrany života dětí v silničním provozu je jednou z priorit dopravní politiky Ministerstva dopravy ČR. Dopravní výchova je zaměřena na předávání jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností dětí. Kvalitně pojatá dopravní výchova hraje významnou roli při budování hodnotového žebříčku dětí a mladých lidí, zásadně ovlivňuje postoje všech budoucích účastníků silničního provozu.
http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova

8. února nás navštívili zástupci Policie ČR, aby se s námi podělili o základy BESIP. Pro žáky byl připraven program na 45 minut.

Program pro první a druhou třídu byl zaměřen na povinnosti chodce v silničním provozu. (Výklad pojmu „chodník“, po jaké straně chodímě, co na chodník patří, jak bezpečně přejdeme na na druhou stranu ulice, jak se správně rozhlédnout atd.)

Třeťáčci bylil poučeni o základech bezpečného chování v silničním provozu. (Pohyb chodců a cyklistů v silničním provozu, základní rozdělení dopravních značek, dopravní značky pro chodce a cyklisty atd.)