Čarodějnice

V pátek 30. 4. 2021 si děti ve školní družině připomněly v odpoledních hodinách lidový zvyk spojený s pálením čarodějnic. Již během týdne si ve družině nebo výtvarně zaměřených hodinách vyráběly čarodějnice, ze kterých pak vytvořily galerii. Součástí aktivit bylo i oblíbené opékání špekáčků na školní zahradě.