Dělení hlásek

23. listopad 2017

V češtině jsme začali probírat velkou kapitolu - dělení hlásek. Děti si samy vytvořily přehledné tabulky s jejichž pomocí si jistě brzy zapamatují, které souhlásky jsou tvrdé, které měkké a u kterých bude rozhodování ohledně volby i/y náročnější. Učíme se rovněž rozpoznat, v kterých případech zvolit u, ú nebo ů.