Den otevřených dveří - 11. 2. 2020

Všechny zájemce srdečně zveme na den otevřených dveří, který se bude konat v úterý 11. 2. 2020. Od 9.00 do 11.30 je možné nahlédnout do výuky či navštívit ostatní prostory školní budovy. Od 9.00 do 16.00 budou probíhat individuální schůzky zájemců s vedením školy v časové dotaci 20 minut. Těšíme se na Vás.