"Dopisové" kamarádství

Wonderland Academy navázala díky naší paní učitelce Šárce Ochmanové, která začátkem února 2018 navštívila Keňu, spolupráci s místní soukromou základní školou Rainbow4kids. Přivezla s sebou kromě netradičních zážitků také anglicky psané dopisy dětí této školy pro naše žáky. Zahájili jsme tedy “dopisové” kamarádství na dálku. Čtvrťáci si s nadšením rozdělili dopisy afrických žáků a začali pracovat na odpovědích.