Dopisy

Už umíme napsat všechna písmenka a poskládat z nich slova. Nyní nám do naší třídy přibyla poštovní schránka. Můžeme do ní hodit jakýkoli dopis či vzkaz ať už pro jednoho spolužáka nebo pro celou třídu. Každé ráno jsou pak psaní doručena. Je moc pěkné dostat dopis, ale hlavní je, že už ho umíme i sami přečíst, či dokonce napsat :).