Dopravní výchova

V rámci dopravní výchovy proběhla beseda s městskými strážníky. Děti si oživily, jak se mají bezpečně chovat v silničním provozu. Ať už jako chodci, nebo jako cyklisté. Nebyl opomenut ani význam barevného oblečení. Dostalo se i na dopravní značení.