Dopravní značky

26. září 2017

Aby učení nebylo odtrženo od reality, vyrazili jsme poznávat dopravní značky do okolí školy. Vysvětlili jsme si význam dodržování pravidel v různých oblastech života. Ve třídě potom děti kreslily nové zákazové značky. Moc jsme se při sdílení významu vymyšlených značek nasmáli.