Evropa ve škole

Wonderland Academy se v tomto školním roce poprvé zúčastnila literární a výtvarné soutěže s názvem Evropa ve škole. Jedno z témat, které si naši žáci vybrali, například znělo: Copak to tam leze a létá? Upozornilo na hmyz jako zvláště ohroženou formu života v Evropě. Nyní držíme palce žákům, kteří postoupili ze školního do krajského kola, kde bude odborná porota hodnotit jejich díla a zvažovat postup do republikového kola.
„Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. V České republice je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a probíhá zde od roku 1992. Je určena žákům všech stupňů a typů základních a středních škol.