Filmová noc

V úterý 12. 12. 2017 se někteří žáčci z první a druhé třídy zúčastnili své historicky první školní "přespávačky". Akce nazvaná filmová noc vypukla v 17.30. Program plynule navázal na aktivity školní družiny. Součástí filmové noci byla tematická hra, promítání vánočního filmu Sám doma, večeře, přespání ve škole a snídaně. Děti přišly řádně vybaveny nejen karimatkami a spacáky, ale především dobrou náladou. Společně si okamžiky legrace i napětí u filmu dostatečně užily.