Fyzioterapeutické vyšetření

Vážení Wonderland rodiče,

Nabízíme Vám jako každý rok vyšetření pohybového aparátu vašich dětiček. V případě vašeho zájmu vás žádáme o vyplnění formuláře. Bez tohoto dokladu nebude možné vyšetření provést.