Hry s barvami

04. říjen 2017

Výtvarná výchova s Miss Becky: Celé září bylo věnováno tématu barvy. Děti se naučily rozeznávat primární a sekundární barvy. Zjistily, jak vznikají sekundární barvy pomocí překrývání či míchání a pracovaly také s doplňkovými. Vyzkoušely řadu materiálů i technik a pobavily se při čtení "výtvarných knih". Výsledky jejich prací je možné shlédnout před třídou.