I řeka má svůj příběh

Úterý 15. 5. bylo trochu jiné než obvykle. Den byl naplněn prezentacemi projektu na téma I řeka má svůj příběh. Seznámili jsme se podrobněji s vybranými řekami, které protékají naší republikou. Imaginárně jsme propluli od horských pramenů až do údolí jednotlivých řek, poznali jsme města postavená na březích a významné osobnosti, které tam žily.