In-line bruslení

20. únor 2017

Termín kurzu: 12.-16.6.2017
Přistavení busu: 8.00
Odjezd od MŠ Wonderland - U Školky 880, Praha 4: 8.10
Návrat: 12.00- 12.15 (v závislosti na dopravě apod.)


V den odjezdu přineste k autobusu/do školky:
- viditelně podepsané brusle a helmu /koordinátorka si je převezme do našich tašek IKEA/
- označené chrániče prosím připravte do malé tašky, kterou podepište a ucha uvažte, aby nedošlo k vypadnutí obsahu. Podstatné je viditelné podepsání bruslařské výbavy (jméno + škola) nejlépe lakovým xem. Je omyvatelný acetonem.

Poslední den kurzu:
Rodiče si vyzvednou bruslařské vybavením po příjezdu busu u mateřské školy. Uskladnění výbavy ve škole lze pouze po dohodě s pedagogem školy a organizátor za ně již nenese zodpovědnost.

Vybavení malého bruslaře:
Dítě odjíždí od školy ve sportovním oblečení přizpůsobeném aktuálnímu počasí. Dohlédněte, aby nevozilo nadbytečné svršky, hračky a sladkosti!

Prosíme: nedávejte dětem z MŠ batůžky!!

Jídlo a pití:
V areálu bude po celou dobu k dispozici dostatek pití. Svačinka je zajištěna z MŠ.

Účast rodičů:
Rodiče se v průběhu konání kurzů mohou přijet podívat, ovšem je na zvážení- zda jejich přítomnost nerozptýlí pozornost malého sportovce. Závěrečná dovednostní jízda je zakomponovaná do posledního dne výuky, na jehož závěru je slavnostní vyhlášení. Neodvádějte prosím děti dříve, neodnášejte jejich vybavení. Před vyhlášením se děti přezouvají a instruktoři vše připraví k odvozu. Po dohodě s organizátorem je v úplném závěru možné po odškrtnutí z evidence brusl.vybavení odebrat.
Děkujeme za pochopení.

Na všechny účastníky se těší organizátorka Mgr.Pavla Novotná
a tým instruktorů, které znáte z Hravého lyžování.