K čemu jsou nám otisky prstů aneb staň se na chvíli detektivem

26. leden 2017

Na začátku února (2.2.) se žáci vyškolili na malé detektivy.

Každý žák si vyrobil svou vlastní daktyloskopickou kartu, naučil se snímat otisky prstů dvěma způsoby- pomocí křídy a s barvou. Vyzkoušel si detektivní práci - sejmutí " cizího" otisku z hladké plochy.

Cílem projektu bylo vysvětlit jev, na základě čeho rozlišujeme otisky prstů jednotlivých osob, k čemu je to dobré, seznámení s pojmy papilární linie, daktyloskopie a její zákony, kriminalistika.

Žáci museli spolupracovat ve skupinách, protože nejlepší detektivové pracují vždy v týmech.