Lípa Wonderland Academy

17. listopadu 2019 jsme si připomněli jednu z nejvýznamnějších událostí minulého století - sametovou revoluci. Výročí 30 let od pádu totalitního režimu v bývalém Československu se dotýká životů nás všech. V naší základní škole jsme ho oslavili mimo jiné zasazením Lípy republiky na prostranství u kruhového objezdu v Dobronické ulici, a to v pátek 15. listopadu v 10:30 hodin za přítomnosti starostky MČ Praha Kunratice Lenky Alinčové, místostarosty Kunratic Ivana Hýži a dalších významných hostů.