Loď iQport - exkurze 6. třídy

V pátek 20. 9. 2019 se žáci 6. třídy vydali na loď iQport, která jim v přijatelně velkém prostoru nabídla interaktivní poznání z mnoha vědních oborů: fyziky, biologie, ekologie, geologie, geografie, robotiky aj. Žáci věci nejen vyzkoušeli, ale zároveň načerpali inspiraci pro své semestrální projekty. Exkurze byla přínosem pro předměty fyzika, biologie i geografie.