Manipulace - komunikační učivo

23. listopad 2017

V českém jazyce jsme se zaměřili na netradiční komunikační učivo zaměřené na manipulaci. Učili jsme se rozpoznat manipulativní jednání. Žáci se rozdělili do skupin a zdramatizovali tři příběhy, kdy hrdina manipuluje se svým protějškem. Vyzkoušeli si roli Karla, který chtěl přimět spolužáka Matěje, aby za něj smazal tabuli, roli Klárky, která chce, aby její bratr Honzík nebyl v pokojíku, když tam má kamarádku nebo roli Sofie, která požaduje, aby za ni její dvojče Žofie vyluxovalo. Na závěr jsme si vyzkoušeli, jak se v takových situacích zachovat.