Mediální výchova

27. listopad 2017

V rámci mediální výchovy se v pátek 24.11. uskutečnil interaktivní program, kde se děti čtvrté třídy zábavným způsobem dozvěděly něco nového o médiích. Pod vedením pěti anglicky mluvících studentů z Karlovy Univerzity si žáci vyrobili titulní stránku časopisu, kterou pak prezentovali. Dnes už víme, které informace a údaje nesmí na titulní stránce chybět.