Nácvik evakuace školy

Ve středu 3. října 2018 proběhl v Základní škole Wonderland Academy nácvik evakuace školy v rámci požárního cvičení. Hravě jsme zvládli fiktivní požární poplach, kdy všichni žáci a zaměstnanci během 3 minut hromadně opustili prostory školy. Vše proběhlo úspěšně a máme tak odzkoušeno, jak musíme v případě nenadálých událostí postupovat.