Nauč se mi rozumět

22.1.2018 u nás proběhl nový program se živými zvířaty, zaměřený na odečtení nálady zvířete a zásady bezpečného chování v přítomnosti zvířat. Zatímco dítě z publika pod vedením lektora pracuje se zvířetem, ostatní se podle obrazového slovníčku snaží poznat i ty nejmenší signály ze strany zvířete. Hravou formou jsou vysvětleny principy jako bezpečná vzdálenost, výstražné signály, vnímání odlišnými smysly, obrana teritoria či dalších zdrojů apod. Účinkuje pes i další druhy zvířat, které postupně do programu přidáváme či obměňujeme (plazi, hmyz, menší savci).