Non Uniform Day - spolupráce s Patronem dětí

Ve středu 10. dubna proběhl ve Wonderland Academy Non Uniform Day, který byl prvním počinem našeho nového celoškolního projektu spolupráce s Patronem dětí. Jeho smyslem je pomáhat dětem, kterým v životě nepřálo štěstí. V online databázi v tuto chvíli eviduje 109 příběhů, ze kterých jsme si vybrali desetiletou Andrejku. Andrejka vyrůstá v sociálně slabé rodině, stará se o 6 mladších sourozenců a touží alespoň jednou zažít letní tábor s koňmi. Její sen má cenu 5 700 Kč. Chtěli jsme Andrejce dopřát ten zázrak, že se jí sen splní, proto jsme se částkami 60 – 100,- Kč složili, aby Patron dětí mohl táborový poukaz zakoupit. Konečná částa 10 920,- předčila naše očekávání. Zbytek peněz pomůže ještě jinému dětskému přání.