Osová souměrnost

Pozorovatel hodiny geometrie, která proběhla 17. 5. 2018, by si myslel, že máme výuku kreativního workshopu. Pracovali jsme s barevnými papíry, které jsme překládali, kreslili na ně jednoduché motivy a vystřihovali. Názorně jsme si tak vytvořili osově souměrné obrazce. Na jednotlivých obrázcích jsme si objasnili osovou souměrnost a pak už jsme hravě hledali osy čtverce, obdélníku a písmen abecedy.