Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 27. 5. 2020 přišel do prvních tříd samotný král Ota První, aby pasoval děti na čtenáře. Prvňáčci úspěšně zvládli celou cestu do Království čtenářů. Na památku dostaly děti Pamětní list i s podpisem krále.