Pedagogické muzeum J. A. Komenského

V pátek 14. 12. 2018 navštívili páťáci Národní pedagogické muzeum J. A. Komenského. Vrátili se o 300 let zpátky. Dozvěděli se další zajímavosti o Marii Terezii, vyzkoušeli si psaní kurentem, usedli do dobových lavic a psali husím brkem. Odhalili také tajemství slov jako zbožorobna či zelenochrupka. Prošli stálou interaktivní výstavu, na které pod vedením paní průvodkyně řešili úkoly do pracovních sešitů. Obdivovali i zajímavé kousky z tehdejších kabinetů. Domů odcházeli s vlastnoručně vyrobeným vysvědčením, kde nechyběla pečeť s portrétem Marie Terezie.