Práce s teploměry

15. listopad 2017

Do 1. A jsme si pořídili dva teploměry. Jeden jsme dali za okno, druhý jsme pověsili ve třídě. Každý den do tabulky pečlivě zaznamenáváme, jaká je teplota venku i vevnitř. Na konci měsíce si z naměřených hodnot sestavíme graf.