Práce v centrech - pohádky

17. říjen 2017

V týdnu od 16. 10. do 20.10. proběhla první práce v centrech v letošním školním roce, tentokrát na téma pohádky. Děti si zkusily správně poskládat pohádku o Budulínkovi, přiřadit text k obrázkům a následně příběh zdramatizovat. Roztřídily pomíchané rostliny a živočichy do skupin, v matematice si vystřihly a složily papírové krychle a pomohly rytíři Kostíkovi dohrát hru s kostkami. V ateliéru si vyzkoušely namalovat draka pomocí netradičních barev - kávy, čaje a citrónu. V centrech se však především učí spolupracovat, splnit správně zadaný úkol bez pomoci učitele, dodržovat stanovená pravidla a vžít se do přidělené/vylosované role.