Pražské památky

13. listopad 2017

V rámci výuky o Praze měli žáci za úkol zpracovat referát o libovolně vybrané pražské památce a následně ho před ostatními prezentovat. Již od rána mezi sebou děti vyzvídaly, kdo si vybral jakou památku, a prezentací se nemohly dočkat. Práce to byly úžasné! A ten přednes! Následné oceňování a otázky nebraly konce.