Přírodovědná soutěž

Několik dětí z druhé třídy navštěvuje kroužek Zahradničení. Vzhledem k tomu, že v zimě zahrada spí a nabírá síly do další sezóny, rozhodly se děti z kroužku připravit pro spolužáky přírodovědnou soutěž. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - mladší žáci (1. a 2. třída) a starší žáci (3. a 4. třída). Soutěžící vyzkoušeli své znalosti v oblasti poznávání savců a ptáků, zahradnického náčiní, ovoce a zeleniny či léčivých bylin. Hojná účast byla především v první kategorii. Chválím také děti ze zahradnického kroužku za velkou pomoc s organizací celé akce.