Projekt Tři králové

V prvním lednovém kalendářním týdnu proběhl na naší škole projekt „Tři králové.“ Seznámili jsme se s příběhem z dávné historie. Druháci pak dostali rozstříhané věty příběhu na samostatných papírcích a skládali je do správného pořadí. V hodinách výtvarné výchovy si děti vyrobily svou královskou korunu, malovaly kometu, vybarvovaly omalovánky. Poslechli jsme si píseň „My tři králové jdeme k vám.“ Pojmy Kašpar, Melichar, Baltazar či kadidlo a myrha už nám nejsou cizí.