Rozvíjíme náš hmat

V rámci výtvarné výchovy jsme si rozvíjeli jeden z našich smyslů - hmat. Velmi jsme si užili tuto aktivitu, kdy jsme měli za úkol uhodnout, co je v papírovém pytlíku za strukturu, jestli je to drsné, hladké, jemné, hrubé .... Jak si představujeme, že to vypadá, to jsme poté nakreslili. Byla to velká legrace.