Sběr lesních plodů

25. září 2017

V průběhu podzimních dní vyrazili žáci se svými rodiči do přírody pro kaštany, bukvice a žaludy a přinesli je do školy. Nasbírané plody v listopadu společně dopravíme do lesa a připravíme je do krmelce, aby se srnky, daňci, mufloni a další zvířátka v zimě poměli. Pan myslivec nám na oplátku povypráví, jak zvířátka v zimním období žijí a čím vším se živí.