Slavnost velkého pisálka

19. květen 2017

V úterý 16. 5. 2017 proběhla ve Wonderland Academy všemi prvňáčky netrpělivě očekávaná slavnost velkého pisálka. Za přítomnosti paní učitelky Martiny a vedení školy úspěšně splnili písařskou zkoušku, po jejímž absolvování mohou začít používat v hodinách českého jazyka místo tužky pero. Děti předvedly, jak velký pokrok v psaní od začátku školního roku udělaly. Jsme na ně pyšní.