Studie hmyzu

V květnu jsme si povídali o hmyzu, měli jsme možnost pozorovat ruměnice pospolité pod lupou a v předmětu kreativní workshop si děti zkusily zástupce motýlů, blanokřídlých a brouků nakreslit. Vyzkoušely kresbu tužkou, tuší a rozmývatelnými pastelkami. Výsledky, myslím, předčily očekávání.