Sv. Martin

21. listopad 2017

O co se rozdělil Martin se žebrákem? Jakou barvu měl jeho plášť? Na jakém koni jezdil? Proč se na jeho svátek pojídá husa? Tak na tohle všechno třeťáci již znají odpověď! Ve skupinkách také skládali rozstříhanou báseň. Tím si opakovali verše a hledali správné rýmy. Na závěr našeho svatomartinského učení děti prostorově ztvárnily Martina na jeho koni.