Trojúhelníková nerovnost

V hodině geomerie jsme si vyvodili, jaké musí být podmínky , aby se dal sestrojit trojúhelník. Ve skupinách jsme si vymodelovali ze špejlí tři možné způsoby a hledali jsme, jaká pravidla tady platí. Abychom si vyzkoušeli, že to takhle opravdu funguje, vzali jme si tužku, pravítko a kružítko a všechny tři možnosti jsme si zkusili i narýsovat.