Týden knihy

Skončil týden knihy ve kterém se děti seznámily s oblíbenými knihami svých spolužáků.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří se v tomto týdnu zapojili a přišli dětem přečíst pohádku. Děti byly nadšené a celá akce měla veliký úspěch.

Váš Wonderland tým