Učíme se společně a hrou

17. říjen 2017

V měsíci říjnu se nám podařilo propojit matematiku s prvoukou. Děti si nejprve vyrobily plánky krajiny a poté jsme společně určovali světové strany. Ve třídě byla příjemná atmosféra, všichni zdárně spolupracovali.