Vánoční koncert Radima Zenkla

V pátek 30. 11. proběhl od 10.30 do 11.30 v aule školy pro všechny žáky vánoční koncert Radima Zenkla. Program zahrnoval tradiční vánoční koledy a písně z ČR, ale také Slovenska, Anglie a USA, a to s použitím strunných a dechových nástrojů, jako jsou například pastýřská píšťalka, fujara či valašská trouba. Hudbu doprovodilo povídání o zajímavých vánočních zvycích v zahraničí, společné zpívání a hraní na rytmické nástroje.