Voda

Učivo na téma VODA jsme začali skupinovým brainstormingem. Dětem se při tomto slovu vybavila spousta zajímavým věcí. Svá zpracování následně prezentovaly. Přišla řada i na pokusy a zajímavá videa. Koloběh vody v přírodě v anglickém podání byl velmi poučný. Na závěr se děti proměnily v kapku vody a prošly si různými stanovišti nekonečného koloběhu. Byly například součástí těla živočichů a rostlin, podzemní vodou, mrakem či oceánem. Hra měla velký úspěch, a tak jsem dětem slíbila, že si ji zahrajeme na škole v přírodě, kde využijeme větší prostor, než byla jen chodba ve škole.