Vyšetření očí

Vážení Wonderland rodiče,
naše mateřská škola se každoročně aktivně zapojuje do projektu Preventivního screeningového vyšetření zraku. Jedná se o naprosto unikátní metodu prevence vad zraku dětí předškolního věku.

Termín vyšetření v MŠ Wonderland se bude konat:

  • v úterý 24.4.2018, Hrnčíře od 9:00 hodin
  • v pátek 27.4.2018, Háje, od 9:00 hodin
  • v pátek 27.4. 2018, Libuš od 10:30 hodin

V chodbě u vstupu do šatny bude viset prezenční listina na přihlášení.

V souvislosti s plánovaným vyšetřením žádáme, aby rodiče, kteří chtějí nechat své děti vyšetřit, podepsali "formulář pro vyjádření souhlasu" a v mateřské škole uhradili poplatek Kč 150,- za vyšetření HOTOVĚ. Zdravotnický pracovník Vám vystaví příjmový doklad na vybranou částku a každý rodič společně s výsledky o vyšetření, které přijdou do 14 dní od data vyšetření zpět do mateřské školy, obdrží v obálce také příjmový doklad o úhradě poplatku za vyšetření.

V říjnu 2013 byl v měsíčníku INFORMATORIUM uveřejněn velmi zajímavý článek o vyšetření zraku předškolních dětí, kterému se věnujeme. V případě Vašeho zájmu si můžete článek přečíst na hlavní straně webových stránek zdravotnického zařízení, spolupráce s médii: www.primavizus.cz

Přejeme Vám krásný den!
Wonderland tým