Záchranáři ve WA

V pátek 18. 5. 2018 navštívili Wonderland Academy zástupci záchranných složek (hasiči, zdravotničtí záchranáři, městská policie a další). Pro žáky byl přichystán v dopoledních hodinách interaktivně-vzdělávací program, který proběhl na několika stanovištích v budově a areálu školy. Děti se naučily spoustu důležitých věcí. V kurzu první pomoci si zopakovali, jak dávat zraněného do stabilizované polohy. V policejním muzeu se seznámily s tím, jaké se dřív používaly zbraně. Vojenská policie nás nechala vyzkoušet si neprůstřelné vesty. Městská policie s námi prošla zásady bezpečné jízdy na kole a hasiči nám ukázali, jaké mají přístroje na vyprošťování lidí, i co všechno vozí ve velkém hasičském voze. Celý den byl plný nejen informací, ale také zábavy.
Děti se tak alespoň částečně seznámily se záslužnou prací lidí, kteří se ocitají v nelehkých situacích při pomoci jiným v nouzi.