Zahájení školního roku 2017/2018

04. září 2017

Školní rok 2017/2018 jsme zahájili 4. září v prostorách školy. Zatímco starší žáci se přivítali se svými třídními učiteli a spolužáky ve třídách, nejmladší žáčky a jejich rodiče čekal nejprve malý uvítací ceremoniál v prostorách gymnastického sálu. Poté, co byli pasováni svými třídními učitelkami na skutečné prvňáčky, šli poprvé okouknout novou třídu a lavici. Všichni svůj první školní den báječně zvládli a třídu pak ukázali i svým "dospělákům".