Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok 2019/2020 jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září v 8.40 společným setkáním dětí, rodičů a učitelů v aule školy. I po prázdninovém lenošení si naštěstí všichni vzpomněli na text školní hymny a poté se již třídní učitelé se svými žáky vydali do říše za zrcadlem - říše nových dovedností, poznatků a zážitků v zemi zvané Wonderland Academy. Ať je to pro všechny cesta příjemná a obohacující!