Zpátky ve škole - centra aktivit

18. září 2017

Naše první centra aktivit s názvem "Zpátky ve škole" byla příležitostí zjistit, jak jsme na tom se znalostmi na začátku školního roku. V centru čtení a psaní děti vyhledávaly chyby v textu, zopakovaly si pravopis i/y po měkkých a tvrdých souhláskách; souhlásky párové. V matematice jsme se zaměřili na sčítání a odčítání do 100, počítání se závorkami a vymýšlení slovních úloh. Ve vědě a objevech bylo úkolem oprášit znalosti ročních období, měsíců, dnů v týdnu. A v ateliéru jsme zavzpomínali na prázdniny! Úkolem bylo naučit se složit parník a dotvořit pozadí.

Děti byly nadšené, že mohou spolupracovat, radit si a vzájemně se učit.